Barn konverserar #9

Barn: *går och räcker ut tungan*
Jag: -Nejmen, du får inte räcka ut tungan!
Barnet: -Men jag är ju Gene Simmons!

Pages:

Lämna en kommentar